Yhteystiedot

raija_kemiläinen.jpgRaija Kemiläinen
raija.kemilainen @leaderpoint.fi
+358 40 766 8667
Leader Point Oy
Jollaksentie 39
00850 Helsinki

Leadership is not something you do to people, it's something you do with them!

Tunnista ja kehitä johtajuutta!

Leader Point Oy:n tavoite on tukea hallituksia, johtajia ja esimiehiä jatkuvasti muuttuvissa johtamishaasteissa. Autamme johtajia antamaan entistä parempia johtamispalveluita sekä tunnistamaan oikeat ihmiset oikeille paikoille.

Lue lisää...


raijakemilainen.jpg

  • Johdon, johtoryhmien ja hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen
  • Executive Coaching
  • Johdon ja avainhenkilöiden arviointi
  • Management Audit
  • 360-arvioinnit ja palautekeskustelut
  • Johdon ja avainhenkilöiden rekrytointi ja valinta
  • Organisaation kuuleminen ja kehittäminen reilulla prosessilla
  • Sisäinen head hunting: organisaation kyvykkyyksien arviointi
  • People Due Diligence yritysostoissa
  • Muutosprosessin tuki

Hallitusarvioinnit ja 360-arvioinnit yhteistyössä Corporate Spiritin kanssa.

 

Yhteistyökumppaneita

Myös hallituksen jäsenet tarvitsevat palautetta, jonka perusteella voivat kehittää omaa panostaan hallitustyöhön.

Pekka Karhuvaara

Jukka Pohjola

Toimitusjohtaja, Corporate Spirit Oy

Johtoryhmällä on ratkaiseva merkitys koko yrityksen johtamiskulttuurin kehittymisessä.
 

Juho Lipsanen

Juho Lipsanen

Hallitusammattilainen

Johtoryhmän jäsenten sitoutuminen toinen toisensa kehittymiseen on ensiarvoisen tärkeää.
 

Sirpa Ojala

Sirpa Ojala

Toimitusjohtaja, M-Brain Oy

Hallitusvalinnoissa oikea osaamis- ja kokemuspohja varmistuu ulkopuolisen näkemyksen tuella.
 

Juha Nurminen

Juha Nurminen

Nurminen Logistics Oyj ja
John Nurmisen Säätiö